Financiering

Mijn werk is erkend door Zwitserse zorgverzekeraars. Voor vergoeding van de kosten is een verwijsbrief van de arts nodig. U kunt de bijgevoegde brief (zie onder) gebruiken en doorsturen naar uw arts. Voor kinderen en jongeren tot 20 jaar bestaat de mogelijkheid om de kosten te dekken via de arbeidsongeschiktheidsverzekering (IV). Tenslotte kan therapie ook particulier worden vergoed. 
Als u vragen heeft, beantwoord ik deze graag.

Verwijsbrieven

Wonderen beginnen te gebeuren wanneer je meer energie geeft aan je dromen dan aan je angsten.